Tư vấn môi trường

Tổng hợp các hồ sơ môi trường

Tổng hợp các hồ sơ môi trường

Dự án chưa đi vào hoạt động

Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ quan trọng nhất trong một bộ hồ sơ môi trường mà các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc vào Cột 5, Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐCP được ban hành vào năm 2019 bắt buộc phải thực hiện trước khi tiến hành xây dựng mới hoặc đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất hoạt động.

Kế hoạch bảo vệ môi trường đưa ra các dự báo về sự ô nhiễm môi trường khi dự án của doanh nghiệp được đưa vào hoạt động, kinh doanh. Từ báo cáo đó các chủ đầu tư phải đề ra các giải pháp nhằm giảm đến mức thấp nhất sự ô nhiễm đến với môi trường.

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường là hồ sơ quan trọng nhất trong một bộ hồ sơ môi trường mà các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc vào Cột 3, Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐCP được ban hành vào năm 2019 bắt buộc phải thực hiện trước khi tiến hành xây dựng mới hoặc đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất hoạt động.

Đánh giá tác động môi trường đưa ra các dự báo về sự tác động đến môi trường khi dự án của doanh nghiệp được đưa vào hoạt động, khai thác thương mại. Từ báo cáo đó các chủ đầu tư phải đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường trước trong và sau khi triển khai dự án.

Đánh giá tác động môi trường ĐTM

Dực án trong quá trình hoạt động

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là một loại hồ sơ quan trọng trong bộ hồ sơ môi trường mà các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc vào Cột 4, Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐCP được ban hành vào năm 2019 bắt buộc phải thực hiện sau khi đã hoàn thành xong các công trình bảo vệ môi trường đã cam kết trong mẫu báo cáo ĐTM đã được phê duyệt trước đó

Các đối tượng được miễn làm mẫu báo cáo này bao gồm các dự án như nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ, các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng,...

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là loại báo cáo mà các dự án, doanh nghiệp phải thực hiện hàng năm để báo cáo cho cơ quan quản lý môi trường tình hình tổng thể về công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Báo cáo CT BVMT bao gồm quan trắc môi trường và quản lý chất thải như chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
đăng ký môi trường

Tư vấn lập hồ sơ đăng ký môi trường 2022

Theo luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 thì doanh nghiệp cần...

dịch vụ lập báo cáo tình hình xả thải hàng năm

Dịch vụ lập báo cáo tình hình xả thải hàng năm giá rẻ

Báo cáo tình hình xả thải hàng năm là báo cáo về tình hình các hoạt động xả nước thải vào nguồn nước của...

báo cáo xả thải

Tư vấn thực hiện hồ sơ báo cáo xả thải

Báo cáo xả thải là một loại hồ sơ môi trường quan trọng mà tại doanh nghiệp nào trong quá trình hoạt động vận...

báo cáo hoàn thành đtm

Dịch vụ tư vấn lập Báo cáo hoàn thành ĐTM 2021

Bạn đang muốn tìm một công ty tư vấn môi trường có thể thực hiện lập báo cáo hoàn thành ĐTM thì không thể...

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Dịch vụ lập hồ sơ báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là một loại hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp cần phải tiến hành lập...

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Tư vấn và lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ giá rẻ

Nhiều doanh nghiệp vẫn thường hay thắc mắc vì sao dự án đầu tư cần phải lập báo cáo quan trắc môi trường định...

Giấy phép khai thác nước ngầm

Dịch vụ xin giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm là loại giấy phép bắt buộc đối với các dự án, doanh nghiệp có công suất khai thác...

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là loại hồ sơ môi trường cần thiết mà các cơ sở sản xuất có lượng nước...

Đánh giá tác động môi trường ĐTM

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường – báo cáo ĐTM

Công ty Môi Trường Sài Gòn là công ty tư vấn môi trường, công ty xử lý môi trường, cung cấp giải pháp quản...

Báo cáo giám sát môi trường

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì ? Công ty Môi Trường Sài Gòn là công ty tư vấn môi trường, công...

Cam kết bảo vệ môi trường

Dịch vụ lập Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Công ty Môi Trường Sài Gòn là công ty tư vấn môi trường chuyên cung cấp giải pháp quản lý và xử lý môi trường...

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành...