Hiển thị 9 kết quả

Vật liệu môi trường mô tả

Vật liệu môi trường

Bùn vi sinh

180.000 

Vật liệu môi trường

Mật rỉ đường

Vật liệu môi trường

Tấm lắng Lamen (lamella)

1.400.000 

Vật liệu môi trường

Giá thể vi sinh dạng tổ ong

550.000