Giá thể vi sinh dạng sợi – đệm vi sinh dạng sợi

  • Giá thể vi sinh dạng sợi nhựa tổng hợp
  • Hàng có sẵn, giao hàng Toàn Quốc.