Quả cầu tách khí giá rẻ, sản xuất trực tiếp

Quả cầu tách khí do Môi trường Sài Gòn SGE sản xuất, phân phối là một thành phần quan trọng trong các hệ thống xử lý khí và chất lỏng. Sản phẩm có nhiều ứng dụng, bao gồm xử lý khí thải, cung cấp khí oxy cho vi sinh vật trong xử lý nước thải, tạo bọt khí trong quá trình khuấy trộn và lắng, và nhiều ứng dụng khác.