0909.997.365
0985.802.803
Email: xulymoitruongsg.vn@gmail.com
Màng lọc MBR

Mô tả về dòng sản phẩm Màng lọc MBR

Công nghệ Màng lọc MBR

Giá: 3,500,000 VNĐ

Lên đầu trang