Giá thể vi sinh MBBR – Đệm vi sinh mbbr

4.000.000 

Chúng tôi cung cấp các dòng sản phẩm giá thể vi sinh như giá thể vi sinh dạng cầu, giá thể vi sinh MBBR có chất lượng cùng với chi phí tôt nhất tại TPHCM