Hệ thống xử lý nước thải công suất 5m3/ngày

90.000.000 

Hệ thống xử lý nước thải công suất 5m3/ngày được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: xử lý nước thải sinh hoạt; xử lý nước thải nhà hàng – khách sạn,… các dự án có quy mô nhỏ.