Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

120.000.000 

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp do SGE cung cấp là một giải pháp quan trọng để giảm thiểu tác động tiêu cực của các hoạt động sản xuất đến môi trường, phù hợp cho các ngành công nghiệp hiện nay như xi mạ, dệt nhuộm, in ấn,…