Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

70.000.000 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được thiết kế với công nghệ hiện đại, đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải cho các doanh nghiệp, các dự án.