Hệ thống lọc nước nhiễm mặn

20.000.000 

SGE cung cấp hệ thống lọc nước nhiễm mặn cam kết nước sau khi lọc có thể loại bỏ hết độ mặn, những chất có hại khác như kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật, vi khuẩn,…