Hệ thống lọc nước nhiễm phèn

5.500.000 

SGE chuyên thiết kế hệ thống lọc nước nhiễm phèn với chi phí rẻ, sản phẩm đảm bảo có thể loại bỏ hết phèn có trong nước, đảm bảo nước đầu ra đạt chuẩn theo quy định.