Hệ thống lọc nước giếng khoan

5.500.000 

SGE chuyên cung cấp hệ thống lọc nước giếng khoan với chi phí rẻ, hàng chất lượng, nước sau lọc cam kết đạt quy chuẩn của bộ y tế QCVN 02:2009/BYT