Công ty xử lý nước thải nhà máy giấy uy tín, chuyên nghiệp số 1

5/5 - (210 bình chọn)

Hiện nay, việc xử lý nước thải nhà máy giấy đang là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Tuy là một lĩnh vực có vai trò và ý nghĩa quan trọng bậc nhất đối với nền kinh tế quốc gia, ngành công nghiệp sản xuất giấy cũng đồng thời là một trong những nguồn gây ô nhiễm nước nghiêm trọng nhất. Do đó, việc xử lý nước thải từ quá trình sản xuất giấy cũng cần được chú trọng và điều chỉnh theo sự phát triển của ngành nghề này.

1. Những điều cần biết về nước thải nhà máy giấy

Quá trình sản xuất giấy bao gồm hai giai đoạn chính, đó là sản xuất bột giấy từ nguyên liệu thô và chế biến bột giấy thành sản phẩm (quá trình xeo giấy).

Có hai nguồn gốc gây ra nước thải trong quá trình này, đó là quá trình xeo giấy và quá trình chế biến. Trong quá trình chế biến giấy, dịch thải được tạo ra và có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường nếu không được thu hồi kịp thời.

Quá trình sản xuất giấy tạo ra lượng nước thải có mức độ ô nhiễm cao
Quá trình sản xuất giấy tạo ra lượng nước thải có mức độ ô nhiễm cao

Dịch thải, được gọi là “dịch đen” trong ngành giấy, chứa khoảng 70% chất rắn hữu cơ (có thể được tái chế) và 30% chất rắn vô cơ. Mức độ ô nhiễm từ nước thải của ngành công nghiệp giấy phụ thuộc vào khả năng thu hồi dịch đen.

Các loại nước thải được tạo ra từ quá trình sản xuất giấy
Các loại nước thải được tạo ra từ quá trình sản xuất giấy

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất bột giấy, để tạo ra các sản phẩm có tính năng đặc biệt, nhiều chất hóa học và chất xúc tác được sử dụng. Nếu những chất này không được thu hồi hoặc xử lý mà được xả thẳng vào môi trường, chúng có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước.

2. Tính chất của nước thải trong ngành sản xuất giấy

Nước thải từ ngành sản xuất giấy chứa một lượng lớn chất rắn lơ lửng và xơ sợi, các hợp chất hữu cơ khó tan trong nước và dễ phân hủy sinh học, cùng với chất tẩy rửa và các hợp chất hữu cơ liên quan.

Trong nước thải của quá trình sản xuất giấy và bột giấy có một nồng độ cao các hợp chất carbonhydrat, là những chất dễ phân hủy sinh học, nhưng thiếu hợp chất nitơ và phospho, đó là các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của vi sinh vật.

Đặc tính của nước thải từ nhà máy sản xuất giấy
Đặc tính của nước thải từ nhà máy sản xuất giấy

Do đó, trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, cần phải bổ sung các chất dinh dưỡng để đảm bảo tỷ lệ BOD5 : N : P (tỷ lệ oxygen hóa sinh : nitơ : phospho) là 100:5:1 trong quá trình hiếu khí và 100:3:0,5 trong quá trình yếm khí.

Nước thải trong ngành sản xuất giấy thường có tỷ lệ BOD5:COD (tỷ lệ oxygen hóa sinh : tổng oxy hóa) ≤ 0,55 và nồng độ COD (oxygen hóa hóa hữu cơ) cao (COD > 1000 mg/l), do đó quá trình xử lý thường kết hợp giữa phương pháp yếm khí và hiếu khí.

Thành phần nước thải từ một số nhà máy sản xuất giấy và bột giấy sử dụng nguyên liệu từ gỗ mềm, giấy thải có thể có các thành phần khác nhau.

3. Các phương pháp xử lý nước thải nhà máy giấy tối ưu nhất

Ngành sản xuất giấy sử dụng các phương pháp xử lý để loại bỏ chất ô nhiễm trong nước thải, bao gồm phương pháp lắng, đông keo tụ hóa học và phương pháp sinh học.

 • Phương pháp lắng được sử dụng để tách các chất rắn như bột giấy và xơ sợi, đặc biệt trong quá trình nghiền và xeo giấy. Để thu hồi lại xơ sợi và bột giấy, thường sử dụng thiết bị lắng hình phểu. Trong quá trình lắng, cần tính toán thời gian lưu thích hợp để tránh hiện tượng phân hủy yếm khí khi bùn lắng không được lấy ra đều đặn.

Để đạt hiệu quả lắng tốt và tạo điều kiện cho việc kết tụ các hạt thành cặn dễ lắng, ta tính toán với tải trọng bề mặt từ 1 đến 2 m3/m2/h (lưu lượng dòng thải tính cho một đơn vị bề mặt lắng của bể trong một đơn vị thời gian).

Để giảm thời gian lưu trong bể lắng và nâng cao hiệu suất lắng, có thể sử dụng khí nén (áp suất từ 4 đến 6 bar) được thổi vào bể lắng. Bể lắng – tuyển nổi thường có tải trọng bề mặt từ 5 đến 10 m3/m2/h.

 • Phương pháp đông keo tụ hóa học được sử dụng để xử lý các hạt rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ tan, hợp chất phospho, một số chất độc và chất màu. Phương pháp này có thể được áp dụng trước hoặc sau xử lý sinh học.

Các chất keo tụ thông thường bao gồm phèn sắt, phèn nhôm và các hợp chất vôi. Các chất polymer được sử dụng như chất tạo kết tụ và gia tăng tốc độ quá trình lắng. Đối với từng loại phèn, cần điều chỉnh pH của nước thải để đạt giá trị thích hợp, chẳng hạn như pH từ 5-7 cho phèn nhôm, pH từ 5-11 cho phèn sắt và pH > 11 khi sử dụng vôi.

 • Phương pháp sinh học được sử dụng để xử lý các hợp chất hữu cơ tan. Nước thải từ ngành công nghiệp giấy và bột giấy có nồng độ chất hữu cơ cao, đặc biệt là hàm lượng các hợp chất lignin trong dòng thải từ quá trình sản xuất giấy.

Các hợp chất lignin không dễ phân hủy qua quá trình yếm khí và phân hủy sinh học chậm. Do đó, trước khi đưa nước thải vào quá trình xử lý sinh học, cần xử lý dịch đen từ quá trình sản xuất bột giấy để tách riêng lignin.

Khái quát về quy trình xử lý nước thải nhà máy giấy
Khái quát về quy trình xử lý nước thải nhà máy giấy

4. Hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy tối ưu nhất

Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sản xuất giấy tối ưu nhất sẽ bao gồm các công đoạn và quy trình sau:

 • Các loại nước thải từ công đoạn sản xuất bột giấy và công đoạn xeo giấy được chuyển vào một hệ thống song chắn rác để loại bỏ tạp chất thô như rác. Sau đó, nước thải đi qua bể lắng cát để lắng các tạp chất vô cơ, và cát từ bể lắng được làm khô và xử lý bằng cách chôn lấp hoặc sử dụng làm vật liệu xây dựng.
 • Nước thải tiếp tục được chuyển đến bể điều hòa để ổn định lưu lượng và nồng độ. Tại bể điều hòa, sử dụng đĩa phân phối khí để đảm bảo việc hòa trộn đồng đều nước thải trên toàn diện tích bể, ngăn ngừa sự lắng cặn và mùi khó chịu. Bơm được sử dụng để đưa nước từ bể điều hòa đến các công trình tiếp theo.
 • Nước thải từ bể điều hòa được bơm vào bể keo tụ để giảm lượng chất rắn lơ lửng. Sau đó, nước tiếp tục chảy vào bể lắng số 1 để loại bỏ cặn bã tồn đọng. Một phần bùn được chuyển đến bể chứa bùn.
 • Nước thải được chuyển đến bể sinh học kỵ khí, nơi nước thải được cung cấp một phần dinh dưỡng để xử lý BOD và COD trong nước. Quá trình yếm khí được sử dụng để phân giải các chất ô nhiễm trong nước thải. Sau đó, nước từ bể kỵ khí được chuyển đến bể sinh học hiếu khí.
 • Tại bể Aerotank, các chất hữu cơ còn lại trong nước thải được xử lý. Quá trình oxi hóa các chất hữu cơ xảy ra dưới sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Bể Aerotank có hệ thống sục khí trên toàn diện tích để cung cấp oxi và tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sống, phát triển và phân giải các chất ô nhiễm.
Hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy chuyên nghiệp từ SGE
Hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy chuyên nghiệp từ SGE

Vi sinh vật này tiêu thụ các chất hữu cơ trong nước và tạo ra bùn hoạt tính. Một phần bùn hoạt tính từ bể lắng được bơm trở lại bể Aerotank để duy trì nồng độ bùn.

 • Nước thải sau quá trình sinh học chứa bùn hoạt tính cần được loại bỏ trước khi đi vào các bể tiếp theo. Bể lắng số 2 được sử dụng để lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải. Nước sạch được thu thập từ bề mặt bể lắng thông qua máng tràn răng cưa.
 • Nước thải sau bể lắng được chuyển đến bể khử trùng bằng Clorine để đáp ứng tiêu chuẩn Coliform cho nước thải xả ra môi trường bên ngoài.
 • Kết quả cuối cùng, nước thải sau quátrình xử lý sẽ được xả ra môi trường bên ngoài hoặc tái sử dụng lại trong quá trình sản xuất giấy, tuỳ thuộc vào các yêu cầu quy định và mục tiêu của nhà máy.

Cần lưu ý rằng quy trình xử lý nước thải có thể thay đổi tùy thuộc vào công nghệ và quy trình cụ thể của mỗi nhà máy sản xuất giấy. Các nhà máy sản xuất giấy thường tuân theo các quy định, tiêu chuẩn môi trường để đảm bảo việc xử lý nước thải một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường.

5. Bảng giá xử lý nước thải nhà máy giấy

Bảng giá xử lý nước thải cho nhà máy sản xuất giấy thường không được cố định và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm quy mô của nhà máy, loại nước thải, mức độ ô nhiễm, yêu cầu về chất lượng nước thải được xử lý, công nghệ và thiết bị được sử dụng, cũng như các yêu cầu quy định và tiêu chuẩn môi trường áp dụng trong khu vực.

Để biết được chi phí cụ thể và nhận được báo giá chi tiết, khách hàng có nhu cầu xử lý nước thải nhà máy giấy nên liên hệ trực tiếp với các công ty chuyên về xử lý nước thải, chẳng hạn như Môi trường Sài Gòn SGE (hoặc các công ty tương tự) để được tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp cho nhu cầu của mình. Các chuyên gia sẽ đánh giá các yếu tố cụ thể và thiết kế một hệ thống xử lý nước thải tùy chỉnh, sau đó cung cấp thông tin về chi phí, quy trình và thời gian triển khai.

Liên hệ với SGE để được tư vấn, báo giá xử lý nước thải nhà máy giấy tốt nhất
Liên hệ với SGE để được tư vấn, báo giá xử lý nước thải nhà máy giấy tốt nhất

Việc liên hệ trực tiếp với các chuyên gia sẽ giúp đơn vị cung cấp dịch vụ hiểu rõ hơn về yêu cầu cụ thể của dự án, từ đó đưa ra những tư vấn về công nghệ và phương pháp xử lý nước thải phù hợp, cũng như báo giá chi tiết và nhất quán dựa trên yêu cầu, điều kiện cụ thể của nhà máy sản xuất giấy.

6. SGE – Công ty xử lý nước thải nhà máy giấy chuyên nghiệp số 1

Công ty Môi trường Sài Gòn (SGE) là đơn vị uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xử lý nước thải nhà máy giấy. SGE đặt mục tiêu đem đến các giải pháp xử lý nước thải đạt hiệu quả cao và bền vững cho ngành công nghiệp giấy. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của công ty là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xử lý nước thải, được trang bị kiến thức sâu rộng và kỹ năng chuyên môn cao.

SGE sở hữu các công nghệ tiên tiến và hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và yêu cầu môi trường. Công ty sử dụng các quy trình xử lý tiên tiến và thiết bị hiện đại để đảm bảo chất lượng nước thải được xử lý đáng tin cậy và an toàn.

SGE không chỉ tập trung vào việc xử lý nước thải nhà máy giấy một cách hiệu quả, mà còn đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Công ty cam kết giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất giấy đến môi trường, thông qua các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Môi trường Sài Gòn SGE là công ty xử lý nước thải nhà máy giấy hàng đầu tại Việt Nam
Môi trường Sài Gòn SGE là công ty xử lý nước thải nhà máy giấy hàng đầu tại Việt Nam

Điều đáng chú ý là SGE tận dụng sự sáng tạo và nghiên cứu để tùy chỉnh giải pháp xử lý nước thải cho từng nhà máy giấy, đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Điều này giúp đảm bảo tính cá nhân hóa và hiệu quả tối đa trong việc xử lý nước thải.

Với uy tín và sự chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành, SGE đã tạo ra sự đóng góp to lớn vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của ngành công nghiệp giấy. SGE là sự lựa chọn đáng tin cậy cho nhu cầu xử lý nước thải nhà máy giấy chất lượng cao và hiệu quả.

👉 Có thể bạn cũng quan tâm

Các công ty và nhà máy xử lý nước thải hàng đầu Việt Nam

SGE – Công ty xử lý nước thải tại Cần Thơ uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu

Những kinh nghiệm giúp hệ thống xử lý nước thải hoạt động tốt

Liên hệ ngay với chúng tôi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN

🏬 Địa chỉ: 822/23/16 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

📲 Điện thoại: 0985.802.803 - 0909.997.365

📣 Zalo: 0909.997.365

📧 Email: xulymoitruongsg.vn@gmail.com

🌎 Website: https://xulymoitruongsg.vn