Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Rate this post

Thông tư này hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thông tư 04/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 05/03/2018

Tải thông tư tại đây: Nhấn vào đây

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN