Bồn rửa tay ngoại khoa – Tiệt trùng trong Y Tế, Phòng Mổ

15.000.000