0909.997.365
0985.802.803
Email: xulymoitruongsg.vn@gmail.com

Xử Lý Rác Thải Nguy Hại

Thu gom xử lý rác thải y tế bệnh viện phòng khám

Ngày Đăng : 10/04/2018 - 9:13 PM
Môi Trường Sài Gòn chuyên thu gom và xử lý rác thải y tế
Gọi điện
SMS
Chỉ đường
hotline0909.997.365