0909.997.365
0985.802.803

Màng lọc RO

Màng RO 4040 (RE 4040-BE)

Giá: 3,750,000 VNĐ

Màng RO 4040 (RE 4040-BLN)

Giá: 3,850,000 VNĐ

Màng RO Toray

Giá: Liên Hệ

Màng RO 8040 (áp cao RE 8040BE)

Giá: 10,750,000 VNĐ